English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Dansk | Svenska | فارسی

ستوان کلمبو و داستان های سرگرم کننده
نام ستوان «کلمبو»، با بارانی همیشه چروکیده، سیگار برگ ارزان‌قیمت، ماشین درب و داغان، لهجه شهرستانی و جملات کمابیش نامفهومی که بی‌مهابا بر زبان می‌آورد، در بایگانی خاطرات شیرین بسیاری از ایرانیان مانده است. در خاطر من بیشتر از هر چیز رفتار «قیصرگونه» این کارآگاه لجباز، بی‌باک و کمابیش خل و چل نقش بسته است.

[خاطرات] توسط حکایتهای شهربانو | پيام | | Bookmark and Share ۱۶:۱۷ ۹۲/۴/۲۹