English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Dansk | Svenska | فارسی

فراخوان گنجی به اعتصاب غذا: نمونه‌ای ارزشمند
مشت خاکستر/ نوشته‌های فرشته مولوی تیر ماه ۸۸
فراخوان اکبر گنجی به اعتصاب غذا و تحصن سه روزه در برابر سازمان ملل متحد در نیویورک در هفته‌ی آینده ویژگی‌هایی دارد که هم آن را به سرمشقی با ارزش بدل می‌کند و هم توجه و پشتیبانی هرچه گسترده‌تر همه‌ی کسانی را می‌طلبد که آرزومند آزادی ایرانیان و ایرانند. این ویژگی‌ها گرچه ساده و آسان در این فراخوان و نیز در گفتگوهای اینجا و آنجای گنجی در رسانه‌ها یافت می‌شوند، چه بسا ساده و آسان هم بی‌قدر و کم‌رنگ انگاشته شوند. از بیم همین قدرنادانستن و کم‌رنگ ماندن احتمالی‌ست که این یادداشت نوشته می‌شود تا اگر هم حتا نتواند توجه خواننده را به ارزش و اهمیت چشمگیر این حرکت اعتراضی برانگیزد، دست کم قدرشناسی نگارنده را نمایان کند.

ادامه...

[واکنش‌ علیه اعمال خشونت ] توسط عمو اروند | پيام | | Bookmark and Share ۹:۴۱ ۸۸/۵/۱

گزارش تصویری: اعتصاب غذا در کنار سازمان ملل
در ایرانیان دات کام ببینید.

[واکنش‌ علیه اعمال خشونت ] توسط مهران | پيام | | Bookmark and Share ۳:۲۹ ۸۸/۵/۱

فرماندهان انتظامی: پخش فیلم‌های انقلاب بدآموزی به مردم بود
پیک نت - پاسبان های دوران شاه را هم در یک جلسه ای جمع می کردند و از آنها درباره شورش مردم سئوال میکردند، قطعا چند نفرشان از فرمانده جلسه می پرسیدند: قربان! درد این مردم چیست که هرچه سرکوبشان می کنیم، بازهم شورش می کنند؟ اما درجلسه فرماندهان انتظامی که ادعای برآمده از انقلاب ۵۷ را دارند، تا این حد نیز احساس مسئولیت و بینش اجتماعی وجود نداشت. گوئی عده ای از اوباش میدان تره بار تهران به رهبری طیب و رمضان یخی جمع شده اند تا درباره سرکیسه کردن روستائیان و درآوردن محصولات از چنگشان صحبت کنند! فاجعه نیست؟

ادامه...

[سیاسی] توسط مهران | پيام | | Bookmark and Share ۳:۱۶ ۸۸/۵/۱

نجات رژیم، ماًموریت تازه پاسداران
بنیاد فرهنگ ایران - گفتگوی فیگارو، با کنت کاتزمن، کارشناس امور خاورمیانه، در مرکز پژوهش های کنگره آمریکا.
برگردان از فرامرز دادرس
به نظر کنت کاتزمن، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، رژیم را در خطر می بیند ،و از این رو از پاسداران خواسته است که برای نجات رژیم وارد گود شوند. فیگارو: قدرت گرفتن پاسداران را چگونه می بینید؟

[واکنش‌ علیه اعمال خشونت ] توسط عمو اروند | پيام | | Bookmark and Share ۰:۰۱ ۸۸/۵/۱

بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 قبلی