English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Dansk | Svenska | فارسی


آزار درویشان چرا؟
[حقوق بشر] مردم ایران از بیدادگری و غارتگریهای خلفاء و برتری که برای تازیان در برابر ایرانیان بکار میبردند حقیقتا بجان آمدند و به هر وسیله ای برای رهائی از این دشواری جانفرسا دست میزدند. گروهی میکوشیدند آئین های پیش از اسلام نظیر ادیان زردشتی، مانوی و مزدکی را دوباره زنده کنند و گروهی دیگر به خارجیان که جملگی مخالف خلافت بودند پیوستند تا از نیروی خفقان آور خلافت بکاهند و خلفا را براندازند در این میان صوفیه نیز که در زمره ستم کشیدگان بود ،تصوف و عرفان را وسیله ای برای نجات از بیداد خلفاء این خداوندان زر و زور و تزویر قرار دادند به ویژه آنکه مهمترین مقصود از تصوف رویگردانی از مخلوق و اتصال به خالق است و این مهم مقتضای آشفتگیهای زمانه بود.


اضافه شده توسط بیلی و من | ۱۵:۱۸ ۹۰/۶/۳۰


ارسال نظر برای تمامی بازديدکنندگان، بدون ثبت نام آزاد است.
نام:
ايميل يا آدرس وبلاگ: (لطفاً فقط يکی را وارد کنيد)
شکلک: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying biggrin blink ninja unsure 
پيام:
مشخصات من را نگه دار | مشخصات من را از یاد ببر