English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Dansk | Svenska | فارسی


عین‌القضات، متفکر و عاشق (9)
[ادبیات] پرسشی که گاه ذهن انسان را فرا می‌گیرد آنست که «عین‌القضات» را چه باید دانست و چه‌باید نامید؟ آیا او «عاشق» است یا «عاقل»؟ «عارف‌»‌است یا «متفکر»؟ پرسش‌هایی در این زمینه، نه پاسخی همانند منطق ریاضیات دارد و نه جوابی مانند ویژگی‌های جغرافیایی که انسان بخواهد بر اساس واقعیت موجود، آبشخور این یا آن رودخانه را دقیقاً نام ببرد. به اعتقاد من، عین‌القضات، ترکیبی از همه‌ی این ویژگی‌های رفتاری و اندیشندگی‌است. خیام را نمی‌توان عارف نامید. حافظ را نمی‌تواند اهل ریاضیات به شمار آورد. سعدی را نمی‌توان جغرافی‌دان محاسبه‌کرد. هریک از اینان به توانایی‌ها و خصلت‌هایی خاص مجهز هستند. اما شخصیتی همچون عین‌القضات را می‌توان ترکیبی از عشق و عقل به شمار آورد. دو عنصری که هم عرفان را در درون خویش می‌گنجاند و هم تفکر را. تردید نیست که در درون عین‌القضات، تنش‌هایی میان این نوع حس و اندیشه وجود داشته‌است. چه بسا همین ویژگی‌ها، او را بیشتر از پیش، در نگاه ما برجسته می‌سازد.


اضافه شده توسط بیلی و من | ۱۶:۵۸ ۹۰/۸/۱۵


ارسال نظر برای تمامی بازديدکنندگان، بدون ثبت نام آزاد است.
نام:
ايميل يا آدرس وبلاگ: (لطفاً فقط يکی را وارد کنيد)
شکلک: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying biggrin blink ninja unsure 
پيام:
مشخصات من را نگه دار | مشخصات من را از یاد ببر